Šta je internet adresa? Šta je internet domen? Internet adresa ili internet domen smatraju se zajedničkim dobrom svih nas onoliko […]
Najosnovnija baza za pretragu bilo kakve firme ili preduzeća koji su vam sumnjivi je – APR pretraga.   APR vodi […]