Dokumenta, Korona

Odluka o proglašenju vanrednog stanja (15. mart 2020)

 

Odluka stupila na snagu 15. marta 2020, doneo ju je Predsednik republike u skladu sa Ustavom.

 

 

Sa ovim su povezane:

Odluka o važenju isteklih ličnih dokumenata za vreme vanrednog stanja

Odluka o statusu stranaca za vreme vanrednog stanja

Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja