Dokumenta, Korona

Istekle lične karte, pasoši, vozačke i saobraćajne biće VAŽEĆE za vreme vanrednog stanja

Sva lična dokumenta državljana Republike Srbije (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola i oružni list) kojima je istekao ili istekne rok važenja smatraće se važećim za vreme dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja

 

 

 

Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja

 

Sa ovim su povezane:

Odluka o proglašenju vanrednog stanja

Odluka o statusu stranaca za vreme vanrednog stanja

Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja