Kako utvrditi ko je registrovao neku internet adresu?

Šta je internet adresa? Šta je internet domen? Internet adresa ili internet domen smatraju se zajedničkim dobrom svih nas onoliko koliko su to i opsezi frekvencija radio talasa kojima raspolažemo, a koji prolaze kroz naš zajednički prostor, ili koliko su to reka, rudnik ili vazduh. Svi oni mogu se pod određenim uslovima i za određenu Read More …

Potpuno falsifikovane fotografije u domaćim medijima (PRIMER)

  Da moram da dam DA/NE odgovor na pitanje da li su foto-montaže česta stvar u našem izveštavanju iskreno ne bih znao šta da odgovorim. Jer kada je dosta? Gde počinje previše? Ipak, jedan prilično drastičan primer koliko mediji ne prezaju od potpunog falsifikovanja, obradio sam u julu prošle godine za FakeNews Tragač. Naime, na Read More …