Strani državljani u Srbiji za vreme vanrednog stanja

Strani državljani koji su na dan proglašenja vanrednog stanja po bilo kom osnovu zakonito boravili u Srbiji, mogu zakonito ostati u Srbiji za sve vreme trajanja vanrednog stanja bez obaveze pokretanja postupka za dalje utvrđivanje statusa.     Sa ovim su povezane: Odluka o proglašenju vanrednog stanja Odluka o važenju isteklih ličnih dokumenata Odluka o važenju Read More …

Istekle lične karte, pasoši, vozačke i saobraćajne biće VAŽEĆE za vreme vanrednog stanja

Sva lična dokumenta državljana Republike Srbije (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola i oružni list) kojima je istekao ili istekne rok važenja smatraće se važećim za vreme dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja       Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja   Sa Read More …