Strani državljani koji su na dan proglašenja vanrednog stanja po bilo kom osnovu zakonito boravili u Srbiji, mogu zakonito ostati […]
Sva lična dokumenta državljana Republike Srbije (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola i oružni list) kojima je istekao […]
  Odluka stupila na snagu 15. marta 2020, doneo ju je Predsednik republike u skladu sa Ustavom.     Sa […]