Prečice do postojećih baza podataka, tekstovi o njima, objašnjenja, instrukcije, cake

Domaće baze

APR, CRHOV, RGZ, ABPK, NBS, KJKSZPJ

Prostorne baze

Katastri, GIS-ovi, mape, RHMZ, polen, kvalitet vazduha i vode

Međunarodne baze

Ovde ćemo kačiti prečice do često pretraživanih međunarodnih ekvivalenata APR organizacijama

  

Ovaj wordpress sajt izradio je Lazar Čovs, uz podršku patrona, hostovano na Plus hostingu.